شرکت ماشین های پلاستیک بادی پارس

شرکت دانش بنیان ماشین های بادی پلاستیکی پارس

شرکت ماشین های پلاستیک بادی پارس

شرکت دانش بنیان ماشین های بادی پلاستیکی پارس

نمایشگاه ایران پلاست ۱۳۹۹

تولید ظروف پلاستیک

بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی – ستاد برگزاری نمایشگاه ایران پلاست – چهاردهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست، ۲۴ آبان تا ۲۷ آبان ۱۳۹۹ برگزار می شود.

محل برگزاری نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تهران

آدرس : تهران – بزرگراه شهید چمران